Termin 3    CREN    Fråga 275

När man talar om "det goda kolesterolet", vilket lipoprotein menar man då?

HDL plockar upp kolesterol och för det till levern medan övriga gör tvärt om. Båda typerna behövs men för lågt HDL leder till ansamling av kolesterol vid t.ex. kärl som slutligen leder till åderförkalkning.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in