Termin 3    CREN    Fråga 247

Vad är Virchows triad?

Faktorerna omfattar förändringar i: flödeshastighet (långsammare flöde), förändringar i intiman (ex. vid kärlskada) och förändringar i blodets sammansättning (ex. fler trombocyter).

Virchows triad

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in