Termin 3    Gen    Fråga 245

Vilket påstående gällande tumörer är korrekt?

Differentieringen i en tumör är omvänt proportionell mot dess grad, därmed är lågdifferentierade tumörer höggradiga. Dessa tenderar att vara mer aggressiva, de respekterar inte vävnadens normala utseende och avgränsningar och har många invasiva egenskaper.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in