Termin 3    Gen    Fråga 244

Vilken typ av tumör använder sig främst av lymfsystemet vid metastasering?

Sarkom sprider sig främst hematogent, det vill säga genom blodet. Neuroektodermala tumörer är speciella och har därmed speciella spridningsvägar. Benigna tumörer sprider sig inte. Carcinom är därmed rätt svar.

Carncinom sprider sig ofta till nya organ genom lymfan och metastaserar inte sällen i den första lymfnoden som dränerar vävnaden. Denna lymfnod kallas "sentinel lymph node". Användbart för att lokalisera primärtumör.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in