Termin 3    Gen    Fråga 1059

En mutation som leder till icke-fungerande PTEN-enzymer leder till... ?

PTEN motverkar normalt en ökning av den intracellulära koncentrationen av PIP3. Defekta PTEN-enzym leder till en ökad intracellulär koncentration av PIP3 vilket leder till ökad signalering i flera intracellulära kaskadkedjor. Resultatet blir bl.a. ökad cellproliferation och cellöverlevnad.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in