Termin 3    Gen    Fråga 1057

Vad är ett sarkom?

En tumör som utgår från mesenkymala celler kallas sarkom.

En tumör som utgår från epiteliala celler kallas carcinom.
En malign sjukdom som utgår från hematopoetiska celler kallas leukemi eller lymfom.
En tumör som utgår från nervsystemets celler kallas neuroektodermal tumör.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in