Termin 3    Gen    Fråga 1055

Vid åldrande sker förändringar i skelett och leder. Vad av följande sker generellt INTE hos en normalt åldrande individ?

Diskarna mellan kotorna tenderar att bli tunnare. Detta kallas diskdegeneration och är en del av de åldersförändringar som vanligen ses hos äldre individer. Denna process kallas med ett övergripande namn för spondylos och inkluderar förutom nebrytning av ryggens diskar även nedbrytning av kotor, ledband och facettleder.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in