Termin 3    Gen    Fråga 1054

Vid åldrande sker en förändring i nervsystemet (både i CNS och PNS). Vad av följande sker generellt INTE hos en normalt åldrande individ?

Minnet försämras normalt inte. Det som kan ske är att inlagringen/konsolideringen försämras vilket gör att det blir svårare att lära sig nya saker. Minnet kan självklart bli sämre, speciellt vid demenssjukdomar som Alzheimers sjukdom, frontotemporallobsdemens och Lewykroppsdemens.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in