Termin 3    CREN    Fråga 1053

Till inflammationens 5 hörnstenar hör INTE... ?

Tremor betyder darrningar. Är inte hörnsten i symptomen vid inflammation.

Calor = värme
Rubor = rodnad
Dolor = smärta
Tumör = svullnad
Functio leasa = nedsatt funktion (ex. nedsatt böj-/sträckfunktion i ett finger efter en stukning med påföljande inflammation).

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in