Termin 3    Gen    Fråga 1048

Vad är ett granulom?

Granulom är punktformiga och begränsade inflammationshärdar med mononukleära celler, ibland ses även jätteceller.

Granulom förekommer bl.a. vid tuberkulos och Crohns sjukdom.

Histologisk bild:

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in