Termin 3    Gen    Fråga 1046

Vilket av följande enzym bidrar direkt till att motverka oxidativ stress i kroppen?

SOD omvandlar superoxid till molekylärt syre och väteperoxid, som är två molekyler som är mindre skadliga än superoxid. Väteperoxid omvandlas vidare till ofarliga molekyler av enzymet katalas.

Prolfillagrin är ett protein som är viktigt i hudens uppbyggnad.

Tau är ett enzym viktigt för axonal transport och celldelning. Binder till mikrotubuli. Ansamling sker vid bl.a. Alzheimers sjukdom.

Ribonukleoidkarbas, kondrioxidas och kardikatalas existerar inte.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in