Termin 3    Gen    Fråga 1045

Efter hur många halveringstider bör man först utvärdera ett läkemedels effekt?

Man bör först utvärdera ett läkemedels effekt efter 4-5 halveringstider. Detta beror på att det tar 4-5 halveringstider innan läkemedelskoncentrationen i kroppen nått ett steady-state. Steady-state innebär att tillförseln av läkemedel motsvarar eliminationen, och att koncentrationen i blodet således är konstant.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in