Termin 3    Gen    Fråga 1044

Vad är fibros?

Fibrotisering är en komplicerad process som bland annat innebär att fibroblaster och andra celler producerar extracellulära matrixproteiner som i det extracellulära rummet organiseras till ett hållbart nätverk. Är i vissa fall en normal process, ex. vid sårläkning och ärrformation. Kan även vara sjukligt. Kan uppstå efter långvarig inflammation, ex. i lungorna (lungfibros), eller i levern (leverfibros, cirros) p.g.a. virala hepatiter eller långvarig överdriven alkoholanvändning.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in