Termin 3    Gen    Fråga 1040

Vad innebär "första ordningens kinetik" när man talar om läkemedelsmetabolism?

Första ordningens kinetik innebär att ett läkemedel elimineras proportionellt mot sin egen koncentration.

Ett läkemedel som elimineras enligt nollte ordningens kinetik elimineras med ett visst antal enheter per tidsenhet.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in