Termin 3    Gen    Fråga 1039

Vad gör Cytokrom P450-enzymer med läkemedel?

Cytokrom P450-enzymer finns i höga koncentrationer i hepatocyterna i levern. Dessa enzymer är viktiga i Fas I-reaktionerna, som är en del av metabolismen av läkemedel.

Fas I-reaktioner gör i första hand att molekyler blir mer reaktiva. I levern sker ofta Fas I-reaktioner före s.k. Fas II-reaktioner. De reaktiva metaboliterna som bildas i Fas I-reaktionerna omvandlas lätt vidare till vattenlösliga molekyler som kan utsöndras via urinen eller gallan.

Exempel på Fas I-reaktioner är hydroxylering, dealkylering och hydrolys.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in