Termin 3    Gen    Fråga 1036

Biotillgänglighet för ett läkemedel beror normalt på två faktorer. Vilka?

Biotillgänglighet definieras som förhållandet mellan arean under kurvan (AUC) för en dos läkemedel administrerat på ett visst sätt (ex. per oralt) och en dos intravenöst administrerat läkemedel, mätt i %.

Man kan även definiera biotillgänglighet som %-andelen av en given dos som når systemcirkulationen i oförändrad form.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in