Termin 3    Gen    Fråga 1035

Vad innebär det att efficacy för ett läkemedel är noll?

Att ett läkemedel har en efficacy som är noll betyder att läkemedlet binder till en receptor och att receptorns aktivitet då avstannar, aktiviteten blir lika med noll.

En agonist stimulerar aktiviteten hos en receptor, en invers agonist stimulerar den motsatta aktiviteten hos en receptor eller inhiberar en receptor som normalt har en grundaktivitet.

Ett läkemedel som inte har någon funktion kan ex. vara ett läkemedel som inte tas upp i tarmslemhinnan, bryts ned väldigt fort eller som överhuvudtaget inte kan binda en tilltänkt receptor.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in