Termin 3    Gen    Fråga 1032

Vad är atypi?

Förstadier till neoplasier kan innehålla atypiska celler, men detta är inte nödvändigt. Atypi är alltså INTE alltid kopplad till neoplasi.
Atypi behöver inte vara kopplad till celldelning. Dock kan både nukleära förändringar och nukleolära förändringar förekomma i atypiska celler. En atypi kan vara inflammatorisk (ex. reaktiv inflammatorisk atypi), men behöver inte vara det.

Att något (cellkomponenter, celler eller vävnader) är atypiska innebär alltså endast att det avviker från det normala.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in