Termin 3    Gen    Fråga 1031

Hur stor andel av alla amyloidoser anses vara hereditära?

Man brukar räkna med att cirka en tredjedel av alla amyloidoser är hereditära. Dessa amyloidoser brukar debutera tidigare (ofta innan 50 års ålder) än de spontana amyloidosformerna.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in