Termin 3    CREN    Fråga 1030

Vilken är den vanligaste orsaken till lungemfysem hos icke-rökare?

Alfa1-antitrypsinbrist innebär brist på enzymet alfa-1-antitrypsin. En patogen mutation i alfa-1-antitrypsin leder till sekretion av reducerade mängder av proteinet från hepatocyter till cirkulationen och i lungvävnaden lokalt producerat alfa-1-antitrypsin från typ II pneumocyter. Förlusten av ett adekvat skydd mot elastasaktivitet leder till emfysemutveckling.

KOL är vanligast bland rökare, lungcancer leder inte till emfysem och hemokromatos ger patologisk inlagring av järn i leven och hör sålunda ej hit.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in