Termin 3    CREN    Fråga 1026

Vilken del av hjärtväggen överlever oftast även vid mycket allvarlig kardiell ischemi?

Endokardiet försörjs främst av blod från själva lumen i hjärtat och överlever därför även vid utbredd ocklusion av stora kranskärl.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in