Termin 3    CREN    Fråga 1024

Vilken är den vanligaste hjärtrytmstörningen hos vuxna?

Förmaksflimmer är den vanligaste rytmrubbningen i hjärtat hos vuxna människor. Tillståndet ökar i prevalens vid ökad ålder och ca 10% av alla över 80 år drabbas. Mycket ovanligt att drabbas om man är under 50 år.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in