Termin 3    CREN    Fråga 1022

Vilken undersökning använder man för att ta reda på en patients totala lungkapacitet?

Den totala lungkapaciteten mäts med en statisk spirometri. Med en statisk spirometri kan även residualvolym och fuktionell residualkapacitet mätas.
En dynamisk spiromteri kan INTE mäta total lungkapacitet.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in