Termin 3    CREN    Fråga 1019

Vilken av följande är INTE en av huvudtyperna av njursvikt?

Exempel på orsak till prerenal njursvikt är hjärtsvikt, hypovolemi och uttorkning.
Exempel på orsak till renal njursvikt är akut tubulär nekros.
Exempel på orsak till postrenal njursvikt är njursten, tumör i njurar eller urinvägar samt prostatacancer.

Glomerulär njurvikt är inte en av de tre huvudtyperna av njursvikt. Dock kan glomerulonefriter vara en orsak till renal njursvikt.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in