Termin 3    CREN    Fråga 1015

Vilken typ av diuretika används i första hand vid behandling av akut lungödem?

Loopdiuretika blockerar Na-K-Cl-cotransportern vilket leder till minskat upptag av dessa joner och ökad diures genom osmos. Detta minskar kraftigt den cirkulerande plasmavolymen och den interstitiella volymen och leder till minskade lungödem.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in