Termin 3    CREN    Fråga 1012

Vilken typ av njurcancer är vanligast?

Klarcellig njurcancer står för ca 70-80% av alla maligna njurtumörer.

Kromofil njurcancer står för ca 10-15% av alla maligna njurtumörer.

Kromofob njurcancer står för ca 5% av alla maligna njurtumörer.

Samlingsrörs-njurcancer utgör tillsammans med andra sorters njurcancrar en mycket liten del av det totala antalet.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in