Termin 3    CREN    Fråga 1011

Standardiserat vårdförlopp vid makroskopisk hematuri hos en person som är över 50 år innebär att... ?

Standardiserat vårdförlopp (SVF) innebär att man utför DT buk och cystoskopi. Ska utföras vid makroskopisk hematuri hos person som är över 50 år samt hos personer som är under 50 år med riskfaktorer för cancer i urinvägar och njurar, ex. långvarig rökning.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in