Termin 3    CREN    Fråga 1009

Vad kan man approximera med en MDRD-ekvation?

MDRD står för "Modification of Diet in Renal Disease", dock inte viktigt att lägga på minnet. Formeln estimerar GFR, storheten är eGFR. En annan ekvation som kan användas för eGFR är Cockroft-Gault-ekvationen.

Formeln för den intresserade visas i bilden nedan, denna är inte heller viktig att lägga på minnet.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in