Termin 3    CREN    Fråga 1007

Blir erytrocyter små eller stora vid kobalaminbrist/folatbrist?

Den klassiska bilden vid en kobalamin- eller folatbrist är en makrocytär anemi, erytrocyterna innehåller oftast mycket hemoglobin. Både kobalamin och folat krävs vid DNA-syntesen.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in