Termin 3    CREN    Fråga 1006

Blir erytrocyter små eller stora vid järnbristanemi?

Den klassiska bilden vid järnbristanemi är en mikrocytär, hypokrom anemi. Detta beror på att hemoglobin (som innehåller järn) inte kan tillverkas i tillräckligt stor utsträckning vid järnbrist. Hemoglobinet tar upp stora delar av erytrocytens volym och minskad produktion leder till små erytrocyter. Samtidigt är det hemoglobinet (som binder syre) som ger den röda färgen till erytrocyterna och minskat innehåll av hemoglobin gör att de inte blir lika röda (de blir hypokroma).

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in