Termin 3    CREN    Fråga 1005

Hur förändras blodtrycket vid stimulering av baroreceptorerna i aortabågen eller sinus caroticus?

Det sjunker då stimulering av dessa receptorer sker vid ökat blodtryck (eller genom att man palperar sinus caroticus), och vid ökat blodtryck vill kroppen återföra blodtrycket till det normala genom att minska sympaticus och öka parasympaticussignalering.

Därför är det viktigt att ALDRIG palpera pulsarna i båda carotiskärlen samtidigt - patienten, eller din kompis, kan så svimma på grund av hastigt påkommen hypotoni.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in