Termin 3    CREN    Fråga 1003

Vad händer med eosinofila granulocyter som inte stimuleras av IL 5?

Stimulering med IL 5 är en nödvändig signal för att eosinofila granulocyter ska kunna överleva, aktiveras och utföra sina funktioner i den inflammatoriska processen.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in