Termin 3    CREN    Fråga 1002

Vilket interleukin är främst ansvarig för den eosinofila luftvägsinflammationen hos astmatiker?

Interleukin 5 produceras främst av mastceller och Th2-celler. Efter frisättningen binder den till sin receptor på B-celler och stimulerar antikroppspruduktion, speciellt IgA. Den binder även receptorer på eosinofila granulocyter och aktiverar dem vilket leder till den eosinofila inflammationen som man ser vid astma.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför K3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in