Termin 3    CREN    Fråga 1001

Med hjälp av en formel kan man räkna ut bl.a. förväntat syrgasinnehåll i artärblod om man vet koldioxidinnehållet, samt en patients ålder. Vilken av följande formler stämmer?

Med formeln kan man avgöra om det föreligger en hypo- eller hyperventilation, eller om gasutbytet är stört.
Höga koldioxidnivåer, över 6,5 kPa och samtida låga syrenivåer, som enligt formeln blir 20 tyder på en hypoventilation medan låga koldioxidnivåer och lite högre syrgasnivåer, som enligt formeln blir 20 tyder på en hyperventilation .

Låga syrgasnivåer utan korresponderande höga koldioxidnivåer är ett tecken på en störning i diffusionsbarriären eller på annat sätt stört gasutbyte. Formeln går då inte ihop.

För personer över 65 års ålder används värdet 17 istället för 20.

0%
0 av 238 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Cirkulation-Respiration-Erytron-Njurar

Öva inför T3-tentan - Egenskrivna frågor med utförliga förklaringar

Här finner du 238 st egenskrivna frågor inspirerade av tentorna, basgruppsfallen och föreläsningarna från K3 på LiU samt förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in