Termin 1    ERL    Fråga 98

Ägganlagen i ovarierna minskar med tiden. Vad är det som är största skälet till att de minskar?

Det man behöver känna till om ägganlagen är att de är till antalet bestämda redan vid födseln och de flesta självdör under en kvinnas livstid fram till menopausen (sista mensen). Rätt svar är därför: de flesta genomgår atresi (en form av apoptos) under alla perioder av livet inklusive fosterlivet.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in