Termin 1    ERL    Fråga 96

Vilka är de tre viktigaste hormonerna som utövar negativ feedback på LH och FSH i lutealfasen?

Progesteron, eller gulkroppshormon, har negativ feedback på både LH och FSH. "Östradiol, testosteron och inhibin" kan därför strykas. Vi kan sedan minnas att små mängder östradiol har negativ feedback på hypofysen (medan stora mängder har positiv) därför ska Östradiol med. "Progesteron, testosteron och inhibin" kan styrkas. Inhibin gör precis vad det låter som, inhiberar. Rätt svar alltså "Progesteron, östradiol och inhibin"

Här kunde man även konstaterat att testosteron inte har någon betydande roll i lutealfasen. Och "Progesteron, östradiol och inhibin" var enda alternativet utan den.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in