Termin 1    ERL    Fråga 94

Forskning har varit fokuserad på två endokrina axlar som skulle kunna påverkas av svält under fostertillvaron och därmed präglas/programmeras för en ökad risk för utveckling av metabola syndromet senare i livet. Vilka är dessa endokrina axlar?

Gonad axeln hör inte till fostertillvaron och kan därför strykas. Kvar är "Tyroidea axeln och HPA axeln" och "GH-IGF-axeln och HPA axeln".
HPA-axeln är Hypothalamus->Hypofysen->Binjurebarken, eller CRH -> ACTH -> Kortisol.
Rätt svar är "GH-IGF-axeln och HPA axeln" men jag är osäker på varför. GH har ingen effekt under fostertillvaron, men insulin behövs för att barnet ska växa och insulin är kopplat till GH-IGF-axeln. Kanske hänger ihop på något sätt?

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in