Termin 1    ERL    Fråga 93

IGF-I ökar längdtillväxt genom att reglera tre viktiga biologiska effekter: celldelning, programmerad celldöd och differentiering. Under barndomen stimuleras IGF-I produktion i olika vävnader av:

TSH stimulerar T3/T4 så den går bort. GnRH stimulerar LH/FSH så den går också bort. Insulin behövs också vilket lämnar oss med "GH i samverkan med insulin" samt "GH i samverkan med insulin och tyroxin". Följande kan utläsas om tyroxin(T4) på 1177 "Körteln bildar två hormoner Trijodtyronin (T3) och Tyroxin (T4) som har flera viktiga funktioner i kroppen. Hormonerna styr bland annat ämnesomsättningen och är nödvändiga för att barnet ska växa bra. De har också en mycket stor betydelse för hjärnans utveckling under de första två till tre levnadsåren."

Rätt svar "GH i samverkan med insulin och tyroxin"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in