Termin 1    ERL    Fråga 92

Under fosterlivet bidrar hormoner till längdtillväxt. Vilka är de tre viktigaste?

GH har ingen större effekt under fosterlivet och därför kan alla alternativ med den strykas. Kvar är "Insulin, tyroxine och kortisol" och "Insulin, IGF-I och IGF-II".
Här ska vi minnas att IGF-II är mest aktiv i fosterlivet. Rätt svar "Insulin, IGF-I och IGF-II"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in