Termin 1    GNM    Fråga 86

En 7-årig flicka välter omkull med cykeln. Hon ramlar olyckligt med magen rakt framifrån mot cykelstyret, så att pankreas skadas genom att den kläms mellan styre och ryggrad. Till vilken del av pankreas är skadan mest sannolikt lokaliserad?

Om vi kikar vart pankreas ligger:Så ser vi att mitten av pankreas är mellan styre och ryggrad. Och mitten av pankreas är "kroppen" dvs. Corpus pancreatis.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in