Termin 1    NSPR    Fråga 828

Vilka symptom karaktäristiska för schizofreni förklarar dopaminhypotesen bäst?

Till de positiva symptomen räknas hallucinationer, vanföreställningar och tankestörningar. Här är överdriven dopaminsignalering mellan ventrala tegmentum (VTA) och nucleus accumbens (NAc) central. Överdriven dopamierg signalering gör generellt att "positiva förstärkningsmekanismer" blir överdrivna och tankar får överdriven betydelse --> tankestörningar, hallucinationer etc. Överdriven signalering till amygdala (även detta inom det mesolimbiska systemet) kan vara viktigt för utvecklingen av paranoida vanföreställningar (då amygdala är central för rädsloförstärkning/inlagring/beteenden).

Dopaminhypotesen förklarar även de negativa symptomen (nedsatt förmåga att njuta, nedsatt initiativförmåga) och de kognitiva symptomen (nedsatt tankeverksamhet, problemlösning, minne etc.). Dock inte helt och håller. Andra teorier om underutveckling/degeneration av frontalcortex förklarar dessa ytterligare.

Interoceptiva symptom förekommer är ingen vedertagen term inom schizofreni.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in