Termin 1    GNM    Fråga 77

Patient har under senare tid fått smärtattacker precis nedanför höger arcus, längs medioklavikularlinjen, efter måltid. Varifrån kommer smärtan mest sannolikt?

Lokalisationen, och det faktum att smärtan uppstår i samband med måltid, gör att man måste misstänka att gallblåsan är orsak till smärtan.

Gallblåsan

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in