Termin 1    ERL    Fråga 762

Hur skiljer sig den biologiska aktiviteten mellan fritt T4 och fritt T3? Vilket alternativt är mest korrekt?

T3 och T4 är båda tyreoideahormoner och är varandra nästan identiska till utseendet med undantag för att T4 har, som namnet säger, fyra jodatomer medan T3 bara har tre. När en jodatom plockas bort från T4 blir den T3 och är mycket mer potent än T4. Rätt svar alltså: fritt T3 är mer aktivt i kroppen än fritt T4

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in