Termin 1    ERL    Fråga 760

Vad heter de specifika celler som kommer ge upphov till kromaffina celler och under embryogenesen bildar binjurens medulla?

Neural crest celler ger upphov till flera olika celltyper, bland annat celler i perifera nervsystemet, som binjurens medulla på ett perifert sätt kan räknas till. Rätt svar är således neural crest celler.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in