Termin 1    Gen    Fråga 752

Celler som har egenskaper och kapacitet att ge upphov till en ny organism kallas för stamceller. Vilken egenskap/funktion kan tillskrivas stamceller?

Stamceller finns t.ex. i huden där de delar sig och vars dotterceller börjar vandra uppåt för att slutligen keratiniseras och sedan trilla av. Rät svar alltså: stamcellers primära funktion är att upprätthålla och reparera vävnaden där de existerar.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in