Termin 1    GNM    Fråga 75

Vid skada på vilket av nedan tarmsegment finns en ökad risk för retroperitoneala komplikationer:

Retroperitonealt innebär att organet inte är omslutet av peritoneum på alla sidor och ligger alltså
inte i stora bukhålan. Tex esofagus (thorakala delen), rectum, njurarna, binjurarna, urinblåsan, uterus.

Ascending och descendig-delarna av colon är Retroperitonella men inte transverseum eller sigmoideum.

Rätt svar Colon ascendens.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in