Termin 1    GNM    Fråga 72

Vilka av följande påståenden kan inte gälla för en biokemisk reaktion?

Värme upptas = ΔH > 0
Ordningen ökar = ΔS < 0

Har vi båda så kan inte reaktionen ske för då får vi ΔG > 0. "Värme åtgår och ordningen ökar" är rätt svar.

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in