Termin 1    Gen    Fråga 68

Biokemisterna Leonor Michaelis och Maud Menten utvecklade en modell över hur enzymkinetik kan mätas. Vad beskriver Michaelis konstanten (KM)?

Om vi studerar följande bild med [Substrat] på x-axeln och V (hastighet) på y-axeln ser vi att ett lågt Km ger högre hastighet, eller "hög affinitet hos enzymet".Rätt svar alltså "Ett lågt värde på Michaelis konstanten (Km) indikerar en hög affinitet hos enzymet för sitt substrat"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in