Termin 1    Gen    Fråga 66

Vad skiljer en somatisk stamcell från en multipotent progenitorcell (ett alternativ är rätt)?

Somatisk innebär bara att den är "kroppslig" dvs. finns i kroppen.

Skillnaden på en stamcell och en progenitorcell är att stamceller kan dela sig själv oändligt många gånger medan en progenitorcell bara kan dela sig ett begränsat antal gånger.

Rätt svar "Endast stamcellen kan ge upphov till nya stamceller"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in