Termin 1    Gen    Fråga 65

Vilken roll spelar Bcl-2 proteinfamiljemedlemmarna Bax och Bcl-2 vid reglering av mitokondriella vägen (intrinsic pathway) vid apoptos (ett alternativ är rätt)?

Antiapoptoter heter nästan alltid något med Bcl, typ Bcl-2, Bcl-x osv medan proapototer heter något annat, som t.ex. Bax, Bad, Bak osv. Rätt svar alltså "Bax stimulerar apoptos medan Bcl-2 inhiberar apoptos"

0%
0 av 270 rätt besvarade frågor
Välj vilket tema du vill öva på: Alla teman Generalist Professionell utveckling Endokrin-Reproduktion-Livscykeln Gastro-Nutrition-Metabolism Vetenskapligt förhållningsätt

Öva inför T1-tentan - Med facit och utförliga förklaringar till alla frågor

Här har vi samlat 270 st autentiska tidigare flersvarsfrågor från T1 och K1´s tentor på LiU och skrivit egna förklaringar till varje fråga. När du svarar rätt på en fråga plockas den bort och sedan slumpas en ny fråga fram tills du har svarat rätt på alla. Du får sedan möjligheten att börja om.

Logga in